Ubezpieczenie firmowe mienia i majątku – wspólnoty mieszkaniowe

Jednym z podmiotów szukających ubezpieczenia mienia stają się coraz częściej wspólnoty mieszkaniowe. Ubezpieczenie zarządzanego przez wspólnotę majątku najczęściej jest przeniesieniem odpowiedzialności za mienie w wypadku zdarzeń losowych. Zerwanie dachu, czy zalanie w wyniku podtopienia lub powodzi może wygenerować duże straty w mieniu mieszkańców i wówczas ktoś musi ponieść ciężar wypłaty dużych nierzadko odszkodowań. I takim kimś może być towarzystwo ubezpieczeniowe albo wspólnota mieszkaniowa.

Zapobiegliwość ubezpieczeniowa

Wybór właściwego ubezpieczenia nabiera dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych coraz większego znaczenia, ponieważ wiele od tego zależy. Ubezpieczenie składa się z wielu aspektów, czyli skali ochrony, wysokości składki, a także stopnia poczucia bezpieczeństwa w przyszłości.

Rynek ubezpieczeń ma na szczęście na tyle szeroką ofertę, że naprawdę jest w czym wybierać i dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych. Jednakże poszczególne wspólnoty mieszkaniowe z racji zróżnicowania potrzeb powinny dobierać polisy ubezpieczeniowe po dokładnych analizach. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wychodzą im wprawdzie w pewien sposób naprzeciw, ale uwzględnienie potrzeb i wymagań danej wspólnoty i jej specyfiki nie zawsze idzie w parze z tym, co ubezpieczyciel ma w swoim, własnym OWU. Tymaczasem Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą się znacznie różnić z zależności od ubezpieczyciela. Dobranie więc odpowiedniego pakietu do wspólnoty musi polegać na wnikliwym zapoznaniu się z nimi.

Obszary Ubezpieczeniowe – ubezpieczenie budynku wspólnoty mieszkaniowej

Bazowy pakiet ubezpieczeniowy dla Wspólnot Mieszkaniowych składa się z ubezpieczenia OC odnośnie do administrowania nieruchomościami i posiadania majątku, a także z ubezpieczenia od zdarzeń losowych (pożar, nawałnica). Jest to jednakże podstawowy pakiet ubezpieczeniowy, który może zostać rozszerzony o indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe danej wspólnoty mieszkaniowej. W tym wypadku jest to jednak uwarunkowane wystosowaniem odpowiedniego wniosku do ubezpieczyciela oraz uiszczeniem dodatkowej składki.

Podstawowa umowa ubezpieczeniowa w zakresie zdarzeń losowych może być poszerzona m.in. o ubezpieczenie sprzętów i maszyn od uszkodzeń mechanicznych i elektronicznych, niewielkich prac remontowych, aktów terrorystycznych i aktów wandalizmu, uszkodzeń w wypadku powodzi, a nawet na wypadek automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia.

Ubezpieczenia OC można natomiast rozszerzyć o szkody powstałe od zalania i przepięcia, szkody spowodowane w wyniku poszukiwania przyczyn awarii i szkody wyrządzone przez podwykonawców, a także szkody powstałe w nieruchomości wspólnej.

One thought on “Ubezpieczenie firmowe mienia i majątku – wspólnoty mieszkaniowe

  1. To ubezpieczenie jak najbardziej ma sens. W przypadku pożaru, lub innego wypadku u jednego sąsiada, wszyscy są zagrożeni…

Comments are closed.